Fokreglement Belgian Beagle Club

 

Fokkerslijst

Om opgenomen te worden op de fokkerslijst moeten fokkers aan volgende voorwaarden voldoen:

- Officieel gedomicilieerd zijn in België. 

- lid zijn van de Belgian Beagle club sinds minstens 1 jaar op het moment van de aanvraag.

- fokken volgens de Belgische wetgeving en de reglementen voorgeschreven door de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus. Alle pups geboren bij de fokker moeten in het bezit gesteld worden van een stamboom van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus.

- de fokker die opgenomen is op de fokkerslijst verbindt zich ertoe alle puppykopers lid te maken van de club aan het tarief van 10 euro per puppykoper en de gegevens van elke puppykoper door te sturen naar de club met het daartoe voorziene formulier.

- Op het moment dat de puppy’s het nest verlaten moeten de gegevens van de nieuwe eigenaars doorgestuurd worden naar de club, alsook het verschuldigde bedrag overgeschreven worden.

- Voor pups die na de leeftijd van 8 weken nog verkocht worden, gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.

De fokkerslijst wordt alfabetisch gesorteerd op provincie en vervolgens op gemeente en kennelnaam.

Lijst ‘Pups verwacht’

- Enkel fokkers opgenomen op de fokkerslijst komen in aanmerking om op de lijst ‘pups verwacht’ te worden opgenomen.

- Om opgenomen te worden op deze lijst moet een dekbericht overgemaakt worden aan de club via mail aan webmaster@belgianbeagleclub.be, met vermelding van kennelnaam, namen van de ouderdieren, de dekkingsdatum en de verwachtte geboortedatum. Contactgegevens van de fokker zullen overgenomen worden van de fokkerslijst.

- Als er gedurende 6 maanden geen nieuwe dekberichten meer aangegeven zijn, zal deze lijst niet meer getoond worden op de website. 

Lijst ‘Pups geboren’

- Enkel fokkers opgenomen op de fokkerslijst komen in aanmerking om op de lijst ‘pups geboren’ te worden opgenomen.

- om opgenomen te worden op deze lijst moet een geboortebericht overgemaakt worden aan de club via mail aan webmaster@belgianbeagleclub.be, met vermelding van geboortedatum, namen van de ouderdieren, aantal pups onderverdeeld in reuen en teven. Contactgegevens van de fokker zullen overgenomen worden van de fokkerslijst.

- Als er gedurende 6 maanden geen nieuwe geboorteberichten meer aangegeven zijn, zal deze lijst niet meer getoond worden op de website. 

De lijsten ‘pups verwacht’ en ‘pups geboren’ zullen in chronologische volgorde op de website vermeld worden volgens (verwachtte) geboortedatum.

In geval van het niet naleven van het reglement kan een fokker voorlopig of definitief geschrapt worden van de fokkerslijst op gemotiveerde beslissing van het bestuur, die echter niet bewezen moet worden. De geschorste fokker heeft recht op antwoord en verdediging volgens de KKUSH-reglementen.

 

Nuttige documenten