Soort lid*
Naam en voornaam*
Straat en huisnr*
Postcode en gemeente*
Land*
Telefoonnummer
E-mailadres*
Ras hond*
Fokker

Verklaart zich akkoord met de reglementen van de vereniging en wenst lid te worden.

Meer informatie m.b.t. betalingsinformatie zal via e-mail overgemaakt worden.

 

 

 

Tarieven lidgeld

België: 15 euro

Buitenland: 15 euro

Bijkomend gezinslid op hetzelfde adres: 8 euro

 

Gelieve dit bedrag over te schrijven op de rekening van de Belgian Beagle Club:
   IBAN: BE43 7332 1313 5201
   BIC: KRED BEBB