18-06-2022: Belgian Beagle Club - Expositon CAC réservée aux beagle

 
 

6 de-ieme

 

EXPO C.A.C.

 

België-Belgique BONHEIDEN

   18.06.2022

 

 

terrein - terrain :

‘De Hellewel’ - B 2820 – Bonheiden – Achterdiedonken 6 B

                                                                             

  

    DE TENTOONSTELLING IS VOORBEHOUDEN AAN DE BEAGLES

L'EXPOSITION EST RESERVEE AUX BEAGLES

 

  

 

KEURMEESTER-JUGE-RICHTER-JUDGE

 

Toke Larsen (DK)

 

 

De inrichters behouden zich het recht om de samenstelling van de jury te wijzigen.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier la composition du jury.

Die Veranstalter behalten sich das Recht, diese liste zu ändern

The organizer have the right to modify this list

 

 

                    

ONHERROEPELIJKE SLUITING – CLÔTURE IRREVOCABLE - MELDESCHLUSS:

  31 / 05 / 2022

 

online closure: 06/06/2022

 


 

 

 

Plus d'info