18-06-2022: Belgian Beagle Club - CAC tentoonstelling voorbehouden aan beagles

 

 

6 de-ieme

 

EXPO C.A.C.

 

België-Belgique BONHEIDEN

   18.06.2022

 

 

terrein - terrain :

‘De Hellewel’ - B 2820 – Bonheiden – Achterdiedonken 6 B

                                                                             

 

    DE TENTOONSTELLING IS VOORBEHOUDEN AAN DE BEAGLES

L'EXPOSITION EST RESERVEE AUX BEAGLES

 

  

 

KEURMEESTER-JUGE-RICHTER-JUDGE

Toke Larsen (DK)

 

 

 

De inrichters behouden zich het recht om de samenstelling van de jury te wijzigen.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier la composition du jury.

Die Veranstalter behalten sich das Recht, diese liste zu ändern.

The organizer have the right to modify this list.

 

 

                    

ONHERROEPELIJKE SLUITING – CLÔTURE IRREVOCABLE - MELDESCHLUSS:

  31 / 05 / 2022

 

online closure: 06/06/2022

 

 

 

 


 

 

 

Meer info