22-06-2019: Belgian Beagle Club - Internationale CAC tentoonstelling voorbehouden aan beagles

 

 

5 de-ieme
 
EXPO C.A.C.
 
België-Belgique BONHEIDEN
  22.06.2019

 

 

Nieuwe locatie!

terrein - terrain:

De Hellewel

B 2820 – Bonheiden – Achterdiedonken 6 B

                                                      

 

    DE TENTOONSTELLING IS VOORBEHOUDEN AAN DE BEAGLES

L'EXPOSITION EST RESERVEE AUX BEAGLE

 

 

 

 

KEURMEESTER-JUGE-RICHTER-JUDGE

 

Hermann Mayer (AT)

 

 

 

De inrichters behouden zich het recht om de samenstelling van de jury te wijzigen.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier la composition du jury.

Die Veranstalter behalten sich das Recht, diese liste zu ändern

The organizer have the right to modify this list

 

 

ONHERROEPELIJKE SLUITING – CLÔTURE IRREVOCABLE

MELDESCHLUSS:

05 / 06 / 2019

ONLINE CLOSURE 09/06/2019

 

 

Meer info

 

Online inschrijven